English (US)

Kontakt

Naslov

Exodos Ljubljana je nepridobitno in neodvisno gledališko-plesno produkcijsko središče. Lokalni in širši mednarodni javnosti je poznan s svojimi produkcijami in koprodukcijami, z mednarodnim festivalom sodobnih uprizoritvenih umetnosti Exodos ter kot partner mednarodnih mrež: IETM, Shared Spaces, Balkan dance platforme in Kooperativa.